# دوست

نامردی ...

بزرگترین نامردی اینه که مردی شعله های عشق را درون یک زن  بدون اینکه قصد دوست داشتنش راداشته باشد، روشن کند.
/ 2 نظر / 5 بازدید